Надеждни решения. Експертно обслужване.
Кои сме ние Клиенти Инкасо Охрана Техническа охрана Фасилити мениджмънт Виртуален консултант GDPR
Техническа охрана

СОД патрули

На територията на цялата страна. Услугата СОД патрули е ценово най-ефективният способ за охрана.

Дейността и организацията им се контролират от пет представителни офиса на Юсис в страната: София, Пловдив, Стара Загора, Казнлък и Русе.
СОД патрулите се ръководят от нашия високо технологичен национален мониторинг център, изграден съгласно действащите международни изисквания. Мониторинг центърът е с възможности за дистанционно наблюдение на видео, СОТ системи, пожароизвестителни системи, състояние на електрозахранване и друго, специфично за клиентите оборудване.

Мониторинг инспекция

На територията на всички областни градове и повече от 110 населени места в страната.

Инспекцията на обекти се извършва от наши високо квалифицирани и проверени служители – инспектори. При активиране на аларма, инспекторът, под контрола на 24/7 ЮСИС Мониторинг център, посещава обекта на клиента и отключва за оглед, който се извършва заедно със СОТ патрула. За своите действия, инспекторът изготвя доклад.

Мобилни патрули

Услугата е ефективно финансово решение за клиента и добра алтернатива на постоянната физическа охрана. Високо квалифицирани охранители, периодично посещават и инспектират обектите на клиента и обхождат и проверяват за нанесени щети.

Други услуги

Сигурна грижа при транспортирането на вашите пари, ценности и товари.

Банково инкасо

Сигурна грижа при транспортирането на вашите пари, ценности и товари.
виж повече

Управление на имоти

Поддръжка и профилактика на сгради, сградни съоръжения и инсталации.
виж повече