Надеждни решения. Експертно обслужване.
Кои сме ние Клиенти Инкасо Охрана Техническа охрана Фасилити мениджмънт Виртуален консултант GDPR
Инкасо

Обработка на пари

Броене, сортиране и обработка на банкнотите и монетите в местна и чуждестранна валута.

Услугата Обработка на пари се реализира единствено в партньорство с "Дружество за касови услуги" АД. Високо квалифицираният персонал е обучен и прилага изискванията на българското законодателство за контрол върху качеството на банкнотите и монетите в налично парично обръщение. С "Дружество за касови услуги" АД работим със съвременни и високо технологични машини за броене, сортиране и обработка на банкнотите и монетите в местна и чуждестранна валута.

Като поверите обработката на парите си на ЮСИС, вие снижавате разходите за обслужване на паричното обръщение и повишавате чистотата му.

Услугата включва:

  • броене и проверка на банкноти в левове и валута;
  • броене и пакетиране на монети;
  • зареждане и ревизия на касети за банкомати;
  • автоматична заверка на сметки на клиенти.

Други услуги

Управление на имоти

Поддръжка и профилактика на сгради, сградни съоръжения и инсталации.
виж повече

Физическа охрана

Специално създадени за сигурността на вашия бизнес решения.
виж повече