Надеждни решения. Експертно обслужване.
Кои сме ние Клиенти Инкасо Охрана Техническа охрана Фасилити мениджмънт Виртуален консултант GDPR
Охрана

Лична охрана

Грижа за личната ви неприкосновеност.

Персонална защита, която гарантира спокойната работа, пътуване или забавление на клиента и осигурява дискретност и свобода на действие.

Личната охрана включва щателна оценка на риска и съставяне на конкретен план, според нуждите и опасностите за клиента.

Подборът на кадрите за лична охрана, освен по критериите описани в ЗЧОД, се извършва и чрез вътрешнофирмена анкета за проверка на психологическата и физическа пригодност и индивидуалните качества. Преди да започнат работа, всички служители преминават през задължително първоначално обучение.

Други услуги

Сигурна грижа при транспортирането на вашите пари, ценности и товари.

Банково инкасо

Сигурна грижа при транспортирането на вашите пари, ценности и товари.
виж повече

Управление на имоти

Поддръжка и профилактика на сгради, сградни съоръжения и инсталации.
виж повече