Надеждни решения. Експертно обслужване.
Кои сме ние Клиенти Инкасо Охрана Техническа охрана Фасилити мениджмънт Виртуален консултант

Новини

Успешен старт на ОП "Развитие на човешките ресурси"

През месец Септември, успешно стартира изпълнението на проект № BG051PO001-2.1.16-0061-C0001 "Обучение на персонала на ЮСИС ООД - инвестиции във Вашата сигурност", по договор № ESF-2116-01-01014, схема "Квалификация на заети лица - фаза 3", Оперативна про
виж повече

Обява за откриване на процедура

Обява за откриване на процедура за определяне на изпълнител
виж повече

Предпочитан партньор

ЮСИС Секюрити – предпочитан партньор на Дружеството за касови услуги АД.
виж повече

FOG Security Systems

ЮСИС Секюрити стартира продажби на FOG Security Systems в България.
виж повече

12